De Gereformeerde kerk Coevorden is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Gereformeerde kerk is een levende en actieve gemeenschap in de stad Coevorden. Vanuit de Heilige Schrift; de Bijbel willen wij hieraan richting en uiting geven. De liefde van God gaat de grenzen van leeftijd, volk, ras en cultuur te boven. Als gemeente willen wij dan ook een open huis zijn met plaats voor allen, ongeacht karakter, geloofsbeleving of seksuele geaardheid. We willen elkaar de ruimte geven. We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. We beseffen dat niemand de waarheid in pacht heeft. In de dagelijkse omgang met elkaar, in pastoraat en diaconaat, in kerk en liturgie willen we ons oefenen in liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar. (Beleidsplan 2016-2020). Het beleidplan is inmiddels niet meer up-to-date, de reden is dat door de beoogde fusie tussen de Hervormde en Gereformeerde gemeente er gewerkt wordt aan een nieuw beleidplan voor de PKN gemeente te Coevorden.

Het grondgebied van de kerkelijke gemeente beslaat een deel van de huidige burgerlijke gemeente en wel dat deel dat ongeveer overeenkomt met het grondgebied van de vroegere gemeenten Coevorden en Dalen. Het betreft dus in hoofdzaak de bebouwde kommen van Coevorden en Dalen en het gebied daar omheen. Ook een deel van het Duitse gebied vlak over de grens behoort tot het grondgebied van de gemeente.

De Gereformeerde Kerk van Coevorden is in 1842 ontstaan. De gemeente heeft een permanente groei doorgemaakt tot de 80'er jaren. Er zijn 2 momenten van snelle groei te noemen. Rond het begin van de vorige eeuw door de Doleantie en de snelle groei van de stad en in de 60'er en 70'er jaren toen de stad groeide door de toename van de werkgelegenheid in industrie en dienstensector. Het ledental bedraagt in 2010 ongeveer 1230 personen.

De geschiedenis van de gemeente is beschreven in het jubileumboek uit 1992 "Van Geslacht tot Geslacht is Uw Trouw", 150 jaar Gereformeerde Kerk Coevorden 1842-1992, geschreven door G. Gritter.