Gezamenlijke diensten

Gedurende de zomerperiode is er afwisselend een gemeenschappelijke dienst in de Geformeerde kerk en de Hervormde kerk. Die worden hier niet afzondelrijk vermeld. U vindt ze op de pagina Rooster.

9 september
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Aanvang 10 uur
Voorganger ds. E. de Vries-Baarlink

Avondmaalscollecte voor Stichting Leergeld
De doelstelling van Leergeld is:
Voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan een sociaal/maatschappelijk leven op en rond de school.
Anders geformuleerd: Leergeld wil voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar sociaal buitengesloten worden.
Dit vertaalt zich in het verlenen van hulp aan kinderen van 4 tot 18 jaar die:
-Tekortkomen bij hun persoonlijke ontplooiing op school en bij culturele-of sportactiviteiten;
-Opgroeien in een gezin met een minimum inkomen en dat een beroep heeft gedaan op alle overheids- en gemeentelijke voorzieningen;
-Opgroeien in een gezin dat te maken heeft met werkloosheid of hoge schulden en valt onder schulddienstverlening of bewindvoering;
-Opgroeien in een gezin waar wel inkomen uit arbeid is, maar waar dit inkomen lager is dan het minimum inkomen.
Leergeld steunt de gezinnen en de kinderen door hulp in “natura”. De gezinnen ontvangen geen geld, de vergoedingen gaan rechtstreeks naar de leverancier van de activiteit of dienst.
Voor meer informatie: www.leergeld.nl
Helpt u mee? Alvast hartelijk dank.             
De gezamenlijke Diaconieën

16 september STARTZONDAG
zie voor meer info de Startweekend-pagina
Mensen uitnodigen voor de kerkdienst op startzondag
Net als vorig jaar sluiten we in het startweekend aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’. Kerken in het hele land (en echt niet alleen Protestanten) hebben in september een speciale dienst waar gasten voor wor-den uitgenodigd. Dit jaar is het thema van de startzondag  ‘een goed gesprek’. Daarom krijgt u tijdens de komende zondagen de kans om uitnodigingskaarten mee te nemen om één of meerdere mensen uit uw om-geving uit te nodigen om mee te gaan naar de kerkdienst op 16 september.
Soms is een vriend(in) of familielied al heel lang niet meer in de kerk geweest of gewoon niet met geloof en kerk opgegroeid. Als u/jij denkt: ik gun het hem/haar zo  graag, de (laagdrempelige) dienst zou hem/haar wel-licht goed doen, dan kunt u hem/haar persoonlijk het uitnodigingskaartje geven. Daar is moed voor nodig. U/jij wilt de relatie met deze persoon ook goed houden. Wellicht kunt u erbij zeggen: je bent voor mij niet minder belangrijk als je niet op de uitnodiging ingaat. En u/jij kunt ook in het gebed aan de Here God vragen: is er iemand waarvan U vindt dat het goed is om uit te nodigen voor deze startdienst?
Ook al komt het er niet van om de dienst te bezoeken, de uitgenodigde persoon weet toch dat u/jij aanspreekbaar bent op het onderwerp ‘kerk/geloof’, en dat is op zich al waardevol. Zo kunnen we hier ontspannen mee omgaan.

30 september
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Aanvang 10 uur
Voorganger ds. H. Nagelhout
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Aanvang 19 uur - SIENdienst
Voorganger ds. Schipper

STARTWEEKEND2
Lees er alles over op de speciale Startweekend - pagina

Start van gesprekken om te komen tot een fusie

Fusie2De Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben de afgelopen maanden gesproken over het in gang zetten van het proces om te komen tot een fusie van de beide kerken met als uiterlijke streefdatum 1 januari 2023. De kerkenraden van zowel de GK als de HK hebben ingestemd met dit proces.

Om tot een fusie van de beide kerken te komen zal er nog veel moeten gebeuren.  Na inventarisatie van de benodigde acties willen we een planning uitzetten met daarin opgenomen een aantal beslismomenten.
Vanaf 1 september 2018 willen we zowel de Diaconieën, de Kerkrentmeesters, de pastorale commissies en de Moderamina stimuleren om regelmatig gezamenlijk te overleggen met als doel om al datgene te bespreken en in elkaar te schuiven wat noodzakelijk is om zo te komen tot gezamenlijke commissies voor de beide kerken.

De Kerkrentmeesters zullen de financiële en materiele zaken inventariseren en op elkaar afstemmen.
Ook zal er tijdens dit proces een intentieverklaring worden opgesteld met betrekking tot de toekomstige status van de kerkgebouwen, de Hoeksteen en het HOC.

Waar nodig willen we ons bij dat proces laten begeleiden/adviseren door externe deskundigen, bijvoorbeeld van de landelijke PKN. De kosten hiervoor zullen door de beide kerken gezamenlijk worden gedragen.
Ook zullen er daar waar nodig zaken ter goedkeuring aan de leden van de gemeentes worden voorgelegd, dit kan tijdens een reguliere dan wel extra geplande gemeenteavond afzonderlijk of gezamenlijk.
De communicatie over het ingezette SOW-proces zal verlopen via Kerknieuws en de website. Dit zal gebeuren door middel van gezamenlijk opgestelde nieuwsbrieven.


Met vriendelijke groet,
Namens de beide Colleges van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraden:
De voorzitters, Leen Jansen Schoonhoven, Jan Geerlinks, Henk Bouwers, Eddie ter Borg


WERKGROEP OOST-EUROPA

U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!

Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.


Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders

Orgelconcerten

5 september:Extra concert Toon Hagen met een uitvoering van Canto Ostinato (Simeon ten Holt)

De entree voor het concert bedraagt €9,-- en donateurs van de SOC hebben gratis toegang
Zie ook de website van de Stichting Orgelconcerten

Woord & Weg

Bekijk en lees dit magazine online

Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809

ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden. (Onder voorbehoud dat de redactie de actuele overzichten toegestuurd krijgt)


Wij zoeken:
Gemeentelid met journalistieke kwaliteiten die tijd en zin heeft om de Kerknieuwsredactie te ondersteunen door van tijd tot tijd een artikel voor het kerkblad aan te leveren

zoeken. Over het wat en hoe praten we graag uitvoerig verder als u zich gemeld heeft.
U vindt ?!!
Stuur een mailtje naar de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Jeugdwerk

* PKN Coevorden


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2018
Ook zonder economische crisis zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 23 september. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag/ woensdag levensmiddelen naar de Hoeksteen of het HOC brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige inzamelingsdata zijn:   21 oktober, 18 november en 16 december
De gezamenlijke Diaconieën


De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.