Gezamenlijke diensten

zondag 24 februari
Gezamenlijke diensten in de Gereformeerde kerk

Aanvang 10 uur
Stap-in dienst met medewerking van Just4You
just4You
Voorganger de heer W. Kelder / Hoogeveeen
Thema van de dienst is: Challenge / uitdaging
Ga er voor in je leven. Er zijn zoveel dingen die je kunt beleven. Ga de strijd aan. Probeer dingen die je nog nooit eerder hebt gedaan.
Ga er voor, zelfs na de zoveelste keer dat het mislukt. Misschien dat het je dit keer je wel lukt. Zorg dat je van elke uitdaging geniet. Probeer het, meer dan je best doen kan je niet.

Aanvang 19 uur
CIMG2834 2Siendienst / Hoeksteendienst
Voorganger ds. J. Lambers-Niers
Muzikale medewerking wordt verleend door Life Line uit Coevorden
Thema van de dienst is: “Béééééh”.

Privacy
De AVG-regels die per 25 mei jl. van kracht geworden zijn, hebben ook hun invloed op activiteiten van onze gemeenten. Besluiten naar aanleiding daarvan leest u hier.


Kerkgroet
Omdat het publiceren van persoonsgegevens op (bv) een website die voor iedereen, waar ook ter wereld, toegankelijk is, niet is toegestaan, zal de Kerkgroet vooralsnog niet meer online te raadplegen zijn.

Jaarboekje
Omdat tot dusver volledige duidelijkheid ontbreekt over de gevolgen van de invoering van de AVG zal er dit najaar geen Jaarboekje verschijnen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.
De Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente


Start van gesprekken om te komen tot een fusie


Fusie2De Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben de afgelopen maanden gesproken over het in gang zetten van het proces om te komen tot een fusie van de beide kerken met als uiterlijke streefdatum 1 januari 2023. De kerkenraden van zowel de GK als de HK hebben ingestemd met dit proces.

Om tot een fusie van de beide kerken te komen zal er nog veel moeten gebeuren.  Na inventarisatie van de benodigde acties willen we een planning uitzetten met daarin opgenomen een aantal beslismomenten.
Vanaf 1 september 2018 willen we zowel de Diaconieën, de Kerkrentmeesters, de pastorale commissies en de Moderamina stimuleren om regelmatig gezamenlijk te overleggen met als doel om al datgene te bespreken en in elkaar te schuiven wat noodzakelijk is om zo te komen tot gezamenlijke commissies voor de beide kerken.

De Kerkrentmeesters zullen de financiële en materiele zaken inventariseren en op elkaar afstemmen.
Ook zal er tijdens dit proces een intentieverklaring worden opgesteld met betrekking tot de toekomstige status van de kerkgebouwen, de Hoeksteen en het HOC.

Waar nodig willen we ons bij dat proces laten begeleiden/adviseren door externe deskundigen, bijvoorbeeld van de landelijke PKN. De kosten hiervoor zullen door de beide kerken gezamenlijk worden gedragen.
Ook zullen er daar waar nodig zaken ter goedkeuring aan de leden van de gemeentes worden voorgelegd, dit kan tijdens een reguliere dan wel extra geplande gemeenteavond afzonderlijk of gezamenlijk.
De communicatie over het ingezette SOW-proces zal verlopen via Kerknieuws en de website. Dit zal gebeuren door middel van gezamenlijk opgestelde nieuwsbrieven.


Met vriendelijke groet,
Namens de beide Colleges van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraden:
De voorzitters, Leen Jansen Schoonhoven, Jan Geerlinks, Henk Bouwers, Eddie ter BorgWERKGROEP OOST-EUROPA

U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!

Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.

Nieuws van het Vakantiebureau:
kijk op de pagina Nieuws van elders
vakantiebureau

Zet alvast in de agenda: Zondag 31 maart gaan we weer Eten op Zondag
Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders

Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809


Wij zoeken:
Gemeentelid met journalistieke kwaliteiten die tijd en zin heeft om de Kerknieuwsredactie te ondersteunen door van tijd tot tijd een artikel voor het kerkblad aan te leveren

zoeken. Over het wat en hoe praten we graag uitvoerig verder als u zich gemeld heeft.
U vindt ?!!
Stuur een mailtje naar de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Jeugdwerk

* PKN Coevorden

* Werkgroep Oost-Europa


Gezamenlijke actie voor de voedselbank
Ondanks, dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen/ producten in. Ook sanitaire- en toiletartikelen zijn welkom, evenals wasmiddelen.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 13 januari. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag/ woensdag levensmiddelen/ producten naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige inzamelingsdata zijn: 10 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december.

De gezamenlijke Diaconieën


De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.