Stap in diensten 2018    

          
             Iedereen is van harte welkom op zondag 8 juli 2018 om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk in Coevorden.                                                       StapinDienst

                                                          Zondag 8 juli 2018

                                                      Voorganger: Ds. H. Kauffmann-Schaap

                                           Met medewerking van : Glenn en Jose    Preekrooster 2hj 2018


            Met vriendelijke groet,
            Commissie stap in dienst.