BERICHTENOVERZICHT

Gebed bij aanslagen Sri Lanka
Bewijs voor bestaan van Bijbelse koning Josia
De kerkenraad: samenstelling en omvang


Gebed bij aanslagen Sri Lanka
Heer, onze God, Op de dag van de opstanding schrikken we op door berichten van geweld en dood in Sri Lanka. Tientallen mensen vermoord in kerken op de dag waarop we de overwinning van het leven over de dood vieren.
We staan sprakeloos en machteloos.
Wees bij de slachtoffers en hun dierbaren.
Wees bij alle krachten die bidden om vrede en verdraagzaamheid.
Wij bidden met hen en vertrouwen op God:
"Hij veracht de zwakke niet,
verafschuwt niet wie wordt vernederd,
hij wendt zijn blik niet van hem af,
maar hoort zijn hulpgeroep." (psalm 22)
Amen
[bron: PKN]


Gevonden zegels van 2600 jaar oud bewijs voor bestaan Bijbelse koning Josia
Archeologen hebben twee zegels uit vermoedelijk de achtste eeuw voor Christus gevonden. Bij opgravingen aan de rand van de oude stad Jeruzalem zijn de kleinoden gevonden in de structuur van de overblijfselen van wat volgens gelovigen de ‘Eerste Tempel’ is geweest. Inscripties verwijzen naar een Bijbelse koning.
De inscripties luiden ‘Nathan Melech, dienaar van de koning’ en ‘Ikkar, zoon van Matanyahu’ in Oud-Hebreeuws en kunnen een bewijs zijn van het bestaan van de Bijbelse koning Josia, die aan het eind van de achtste eeuw voor Christus koning zou zijn geweest van Jeruzalem. Nathan Melech wordt in het Oude Testament genoemd, als hoge beambte aan het hof van deze koning.  
De Israëlische archeoloog Yiftah Shalev noemt de vondst ‘van grote archeologische en wetenschappelijke waarde’. Vooral dat de zegels zijn teruggevonden in de originele historische context is bijzonder, zegt hij tegen The Times of Israel. Een onderzoeker aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Anat Mendel-Geberovich, formuleert voorzichtig: ,,We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de Nathan Melech op de zegel ook de bijbelse figuur Nathan Melech is. Maar we kunnen de details die erop wijzen niet negeren.’’
Zegels werden in vroeger tijden gebruikt om brieven dicht te stempelen. Op zo'n zegel stond de identiteit, functie en klasse van de afzender en ze zeggen daarom iets over de economische en administratieve organisatie van het oude Jeruzalem.
Bron: AD
 Parijs
roosvenster ND ParijsDe kerkenraad: samenstelling en omvang
Een gemeente in de Protestantse kerk kan niet zonder een kerkenraad. Wij vormen een presbyteriale kerk, waarin vanouds de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium (letterlijk: vergadering van oudsten), ofwel de kerkenraad. Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Zij werken niet los van elkaar. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen. Onze kerk is niet van de eenhoofdige leiding. Zij krijgt gestalte in het collegiale verband van de ambten.
In de kerkorde worden de kaders gesteld waaraan elke gemeente minimaal moet voldoen, ongeacht haar situatie of context. Zo dient een kerkenraad allereerst te bestaan uit alle ambten. Dan kan aan alle basistaken van een gemeente inhoud worden gegeven: prediking van het Evangelie, viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden, missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming en de zorg voor de financiën.
Lees verder


 naar boven

VAKANTIE
Het vakantiebureau.nl organiseert al bijna 60 jaar, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland, ‘Vakanties met aandacht’. Deze diaconale vakantieweken zijn bedoeld voor senioren en senioren met een zorgvraag. De vakanties vinden plaats op 7 prachtige aangepaste locaties in Nederland. En worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
vakantiebureau
Bekijk de vakantiegids hier online.
Voor het aankomend vakantieseizoen zijn we met name ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. In het bijzonder naar verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers voor de nachtzorg en vrijwilligers voor de coördinerende functies. Geïnteresseerden nodigen we van harte uit om te reageren.
Bel of mail voor meer informatie:
(0343) 74 58 90 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Synagoge nieuws
April:
Dinsdag 2: leggen van 11 Stolpersteine. Tijdstip:14.00 uur. Entree: gratis.
Dinsdag 16: Drs. Hetty Cohen Stuart vertelt over Pesach. Tijdstip: 20.00 uur. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-.
Mei:
Woensdag 1: Jom Hasjoa herdenking. Tijdstip: 19.00 uur. Entree: gratis.
Donderdag 2: Open Joodse huizen met klezmermuziek. Tijdstip: 18.30 uur. Entree: gratis.
Zaterdag 4: Dodenherdenking. Tijdstip: 19.00-20.30 uur. Hervormde Kerk Coevorden.


naar boven
MUZIEK & ZANGHerdenkingsconcert in Coevorden
De Nederlandse Bach Academie (NBA) organiseert dit jaar in samenwerking met de koorschool Viva la Musica, een vijftal Herdenkingsconcerten. Op woensdag 1 mei vindt één van die concerten plaats in Coevorden.
Tijdens de concerten wordt stilgestaan bij de slachtoffers van conflicten waar ook ter wereld. Daarnaast is de herdenking een moment om stil te staan bij wat er door mensen is opgebracht voor onze vrijheid. Om daarvan te leren maar voorál om niet te vergeten. Tijdens de herdenkingsconcerten voert de NBA in samenwerking met Viva la Musica een paar bijzondere stukken uit. Op het programma staan het Requiem in C klein van Cherubini, een aantal delen uit de Peacemakers van Karl Jenkins, On suuri sun Rantas Autius, gebaseerd op een Fins Volkslied en The Lord Bless You and Keep You van John Rutter door Hoite Pruiksma bewerkt voor orkest. Deze werken worden onderbroken door verhalen van scholieren over onder andere de Tweede Wereldoorlog.
Uitvoerenden zijn het grootkoor, groot symfonieorkest met uitgebreid slagwerk en solisten van de NBA en de koorschool Viva la Musica, een zang- en kooropleiding voor kinderen en jeugd. Afwisselend gedirigeerd door Ceciel van der Zee en Hoite Pruiksma.
Kijk voor de exacte locaties, tijden en tickets op www.nederlandsebachacademie.nl

naar boven