BERICHTENOVERZICHT

Interesse in theologie? TVG Assen
Mag je alles vragen aan God?
70 jaar Wereldraad van kerken
Protestantse ‘raad van elf’


Interesse in theologie? Omdat het zo boeiend is
Volg de cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen
De cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen gaat in september 2018 weer van start. Deze 3-jarige cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in kerk en geloof. Een vooropleiding of een kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist. De cursus heeft een vaste lesdag in de week (dinsdag) en start op 2 oktober om 9.00 uur. De lessen zijn tot 12.15 uur. De opleiding bestaat uit verschillende kernvakken en toegevoegde vakken. Medio april ieder jaar wordt het cursusjaar afgesloten.
 
Hoe zijn de lessen opgebouwd?
Iedere lesochtend staan er twee vakken op het rooster, elk vak met zijn eigen docent. De docenten zijn predikanten of leraren, gespecialiseerd in het vak dat zij geven. Elke les duurt negentig minuten. Naast informatie en kennisoverdracht krijgt u voldoende ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan de voorbereiding of verwerking van de lesstof. We organiseren ook excursies voor de cursisten.  

Verrassend - Verfrissend - Verrijkend
De flyers en de Nieuwsbrief tvgAssen zijn verzonden en kunnen op de leestafels liggen in de vele kerkgebouwen verspreid over heel Drenthe en ZO-Groningen. De vakken staan vermeld en enkele activiteiten worden verder toegelicht. Handige adressen, ook van de website, zijn te vinden en nodigen uit om gelezen te worden.
 
Data om alvast te noteren
- Dinsdag 4 september: Openingsochtend voor alle cursisten, oud-cursisten en belang-stellenden met als thema ‘Reizen door Armeniё en Georgiё’. Inloop vanaf  09.30 u. en aanvang om 10.00 u.
- Donderdag 20 september: Informatieavond over de cursus tvgAssen voor nieuwe cursisten tussen 19.00-19.45 u. Aansluitend een kennismakingsthema tvgAssen voor iedereen vanaf 20.00 u. Thema: Hoe laten we onze kinderen en  jongeren groeien aan verhalen? De verhalen komen uit ‘de Koran, vertelling voor kinderen’ van Abdulwahid van Bommel in samenhang met de  ‘Groeibijbel’, de jongerenbijbel van Piet van Midden.
Er worden ook 2 regioavonden aangeboden in de regio’s ZO-Drenthe met NO-Overijssel, en in ZW-Drenthe met NW-Overijssel in combinatie met TVG Kampen. Let op de kerkbladen, op de website en de nog te verschijnen Nieuwsbrief tvgAssen juni/juli 2018!

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen met voldoende gratis parkeergelegenheid. Ook is deze locatie goed te bereiken met openbaar vervoer.
Tip: wellicht kunt u meerijden met een medecursist; neemt u contact op met het secretariaat om te bemiddelen.

Vragen en aanmelden?
Voor meer informatie, materialen en aanmelden: kijk op www.tvgassen.nl. Uiteraard  kunt u ook contact opnemen met het secretariaat: Familie Levenga, tel. (0598) 619 077 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Mag je alles vragen aan God?
Die vraag stelde Coen Verbraak in het programma ‘Kijken in de ziel’ aan een bevindelijk-gereformeerde dominee, die daar ‘ja’ op antwoordde. Mag je alles vragen? Mag je bidden om regen? Het gebed dat ik schreef vanwege de grote droogte die er heerst in ons land, maakte nogal wat los en laat zien dat mensen in de kerk heel verschillend tegen het gebed aankijken.
Velen waren er blij mee, anderen vonden het een ouderwetse manier van bidden: ‘dit ken ik van vroeger, dit is niet van deze tijd…’
Overigens, wat mij betreft was en is het nog steeds niet een gebed om regen, maar een gebed om zegen, een gebed waarin we ons met alles wat we zijn en voelen en ons zorgen over maken, wijden aan God. Ook dus, ja, met die zorg om de schepping nu de gewassen staan te verdrogen op het land en mensen met een zwakke gezondheid bezwijken onder de hitte en het nodig is met elkaar mee te leven in de zorg die het geeft bij boeren, de zorg die het geeft om ons veranderende klimaat. En ik schat zomaar in dat dit gebed heel anders aankomt in agrarische gebieden, waar mensen de afhankelijkheid van de elementen ondervinden dan in stedelijke gebieden waar het water toch wel uit de kraan blijft komen.
Lees het gehele blog.
Bron: PKN / Ds. Saskia van Meggelen, preses


70 jaar Wereldraad van Kerken
Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo'n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.
Feestelijke jubileumviering
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam) met onder meer een walk of peace.
Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering. Er komen nogal wat buitenlandse gasten onder wie bisschop Mirkis uit Irak en de leiding van de Wereldraad; voor hen is op de website een speciale link geplaatst om zich te melden. Zij die vanuit Nederland toegang willen hebben tot de Nieuwe Kerk moeten zich eveneens vooraf melden. Klik hier


Protestantse ‘raad van elf’
In de afgelopen maand zijn elf classispredikanten benoemd, een voor elke nieuw gevormde classis. Vanaf 1 september a.s. gaan ze aan het werk. In het geheel van onze kerk wordt naar hun komst uitgekeken. Wat mogen we precies van hen verwachten? Geestelijk leidinggeven! Maar wat betekent dit precies en wat gaan ze dan doen in die elf grote en zeer diverse classes?
Hierover nadenkend kwam de term ‘raad van elf’ bij mij boven. U weet wel, die elf figuren die elk jaar weer gekozen worden om de activiteiten tijdens carnaval voor te bereiden en te begeleiden. Ik moest wel een beetje glimlachen om deze vergelijking. De elf classispredikanten zag ik eerder, samen met de scriba, als twaalf leerlingen, discipelen van Jezus. Hopelijk zijn ze dat ook! Toch laat de gedachte van de classispredikanten als protestantse ‘raad van elf’ me niet meer los. Zeker niet als je beseft wat hun taak is: nieuw elan teweegbrengen bij gemeenten en ambtsdragers door bezielen, vernieuwen, verbinden en adviseren. Ze zijn er dus omwille van het feest voor de lokale gemeenschap. Om dit te realiseren moet veel overlegd, georganiseerd en gestuurd worden. Een feest vraagt nu eenmaal veel voorbereiding, enthousiasme en inzet van velen. Als het de elf classispredikanten zou lukken om dit te bereiken in de afzonderlijke classes, worden we daar niet allemaal blij van?
Wellicht is de aanduiding van deze specifieke leerlingen van Jezus als protestantse raad van elf daarom zo gek nog niet.
René de Reuver,
Scriba van de generale synode
naar boven

Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het
zomernummer

 


Krieger nieuwe voorzitter CEC
Ds. Christian Krieger van de protestantse kerk uit Elzas – Lotharingen is tijdens de assemblee van de Conferentie van Europese Kerken gekozen als nieuwe voorzitter van de CEC. Hij volgt de Anglicaanse bisschop Christopher Hill op. Tijdens de assemblee in Novi Sad kwam onder meer naar voren hoezeer de mensen op de Balkan enerzijds verlangen deel te nemen aan de Europese gemeenschap en tegelijk de wonden ervaren van de achterliggende oorlogen.

Kerkdiensten in Zuid-Frankrijk
zo 22 jul. 2018 - zo 19 aug.

In de zomerperiode zullen in Anduze (Cevennes, Zuid-Frankrijk) kerkdiensten in de Nederlandse taal worden gehouden in het kerkgebouw Le Grand Temple de l’Eglise Réformée Evangélique, in het centrum van het stadje. Zie ook de website.
De diensten worden al sinds 30 jaar georganiseerd en zijn altijd goed bezocht. De diensten hebben een interkerkelijk karakter en starten om 19:00 uur. Met de collecte opbrengsten wordt de plaatselijke gereformeerde kerk ondersteund. U bent van harte welkom op:
22 juli 2018 - Voorganger Ds. P. (Piet) Versteegt
29 juli 2018 - Voorganger Ds. P. (Piet) Versteegt - Organist de heer Marco Kramer
05 augustus 2018 -Voorganger J.C. (Kees) van der Hart - Organist de heer Marco Kramer
12 augustus 2018 -Voorganger J.C. (Kees) van der Hart
19 augustus 2018 -Voorganger J.C. (Kees) van der Hart - Organist Tom Hesseling
naar boven
MUZIEK & ZANG550 jaar Catharijneconvent
Het klooster van Museum Catharijneconvent bestaat deze zomer 550 jaar en dat wordt gevierd met de tentoonstelling Shelter (t/m 9 september). Werken van internationale hedendaagse kunstenaars gaan een verrassende uitwisseling aan met het klooster en de kostbare rijkscollectie waar het onderdak aan biedt. Gastconservator Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum Utrecht, liet zich voor Shelter inspireren door de rust, de ruimte en het voormalige gebruik van het eeuwenoude kloostermonument. Bij de tentoonstelling hoort een uitgebreid activiteitenprogramma met concerten, instaprondleidingen, lezingen over kunst en de geschiedenis van het klooster, en wandelingen in het middeleeuwse hart van Utrecht. Op 8 en 9 september wordt de 550e verjaardag van het gebouw gevierd met een kloosterweekend vol verhalen, muziek en kloosterbier.