BERICHTENOVERZICHT

Oecumenisch werkbezoek
Goeie genade
Synode van Dordrecht
Ode aan de Synode


Oecumenisch werkbezoek aan Emmen
Hoe kunnen we samen onze inzet voor de oecumene vernieuwen? Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren en zelf inspiratie opdoen?
De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.
We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.
Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?
Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?
Lees meer, inclusief het programmaoverzicht


Goeie genade
Als jochie vocht ik weleens met mijn speelkameraden. Soms won ik, meestal verloor ik. Als ik verloor moest ik - om weer losgelaten te worden - 'genade' roepen. Maar dat ging me niet gemakkelijk af. Het ergerde me om compleet afhankelijk te zijn van hun goedheid.
Vierhonderd jaar geleden was genade het gesprek van de dag: is genade honderd procent een geschenk van God of een gunst waaraan ik zelf kan bijdragen? Dit was het kernthema van de maandenlange synodevergadering in Dordrecht. In november 2018 wordt dit jubileum uitbundig gevierd. Naast alle goede dingen die deze synode voor onze toen nog jonge natie heeft betekend, leidde ze ook tot de eerste Nederlandse kerkscheuring tussen hervormden en remonstranten. De wegen gingen uiteen door verschil van mening over genade!
Nu kunnen we ons nauwelijks nog iets voorstellen bij dit conflict. De splitsing roept eerder de uitdrukking ‘goeie genade’ op. Moest dit nu zo? Toch is het goed om in de huidige prestatiemaatschappij, waarin zelfbeschikking hoog in het vaandel staat, opnieuw na te denken over de betekenis van Gods genade. Hierover gaat de Protestantse Lezing 2018 waarin gedragswetenschapper en protestant Ben Tiggelaar reflecteert op het thema 'genade' onder de titel ‘Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?)’.
Terug naar die vechtpartij met mijn vriend. Daar lag ik dan. Verloren in een vechtpartij. De enige uitweg was 'genade' roepen. Het woordje genade schonk mij vrijheid. Maar daarmee erkende ik wel afhankelijk te zijn van de goedheid van mijn sterkere vriend ...

Goeie genade!
René de Reuver,
Scriba van de generale synode


1618-2018 Synode van Dordrecht
Het is dit jaar 400 jaar geleden, dat de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Een internationaal gezelschap van protestantse theologen ging daar in debat over een verschil van mening in de Nederlandse kerken. De spanningen rond dit verschil waren zo hoog opgelopen dat een burgeroorlog dreigde, en dat terwijl men ook met Spanje nog in oorlog was. Er moest een knoop worden doorgehakt, vonden niet alleen de kerkleiders, maar ook de Staten Generaal. Die bepaalde dat er een Synode plaats moest vinden waar het geschil zou worden beslecht. Het was een internationaal gezelschap dat in Dordt bij elkaar kwam. Er waren delegaties uit Duitsland en Engeland. Ook de Franse protestanten waren uitgenodigd, maar de banken die voor hen bestemd waren bleven leeg, omdat het hun niet toegestaan werd Frankrijk uit te reizen.
Waar ging het nu eigenlijk over in Dordt? Wat was dat voor een kwestie die de gemoederen zo kon verhitten? Theologisch gezien ging het om de vraag: Is geloof een menselijke keuze, of is het een gave van God? Of, om het in woorden van onze tijd te zeggen: Is geloof maakbaar?
Lees verder


Ode aan de synode
Op 10 november a.s. opent Koning Willem-Alexander in de Augustijnenkerk in Dordrecht de jubileumviering 400 jaar Nationale Synode (1618-1619) onder de titel ‘Ode aan de Synode’. Daarna volgen 180 dagen met activiteiten, evenementen en exposities. Meer informatie vindt u op www.synode400.nl .naar boven

Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het
oktobernummer

 


 


naar boven
MUZIEK & ZANG

Ontwikkel je zangkunsten samen met de NBA
Volg de workshop Bach Koralen of Zangimprovisatie en ga gratis naar het Weihnachtsoratorium van de NBA.
Voor geïnteresseerde en gemotiveerde beginnende zangers, organiseert de Nederlandse Bach Academie de Zangimprovisatiedag. Tijdens deze dag ontwikkelen deelnemers hun zangtalent en ontmoeten ze inspirerende mensen die dezelfde passie delen. De NBA wil met deze introductiedagen improvisatie voor zangers het experiment aangaan om met zangers in meerstemmig koorverband te improviseren en door gerichte opdrachten ter plekke hele composities te creëren. Locatie en tijd: 3 november, Westerbork (Stefanuskerk), 11.00 - 16.00 uur.
Voor gepassioneerde en geoefende zangers is er op 10 november in Drachten (Doopsgezinde kerk) 13.00-18.00, de Bach Koralen Dag
Meer informatie op de website van de NBA.