Agenda

Kerkdiensten
23 februari 2020


Gezamenlijke StapinDienst
in de Gereformeerde Kerk

Thema; Je kunt het niet alleen,
  je hebt elkaars talenten nodig
Aanvang 10.00 uur
Voorganger: Dhr. W. Kelder
M.m.v.; Living Lord Singers,
             uit Diever
Na de dienst is er koffiedrinken
in de Hoeksteen.

Gereformeerde Kerk
Aanvang 19.00 uur
De musical, Ester.
Voorganger: Ds. H. Nagelhout
Organist: Jan Kamphuis

Bijeenkomsten/evenementen

Agenda Hoeksteen

24 februari
09.30 Organisten com. zaal 2
14.30 PCOB, zaal 1
25 februari
09.30 Koersbal, zaal1
19.30 Jeugdraad, zaal 2
19.30 Het Anker, zaal 6
26 februari
20.00 LifeLine, kerkzaal
27 februari
10.30 Bijbelkring, zaal 2
14.00 Koersbal, zaal 1
28 februari
19.00 O. Europa com., zaal 4
20.00 Reünie GJV, zaal 6
______
         
Agenda H.O.C.

26 februari
10.00 Vrouwengespr. kring
10.00 voorber. dienst 8 maart
14.30 Vier je verjaardag in
          de kerk
27 februari
10.00 Koffieochtend
19-20.00 Kerknieuws
19-20.00 Verjaardagsfonds
19.30 Kerkenraad
_____ 
Gereformeerde Kerk

Hervormde Gemeente

Kerkadres: van Heutzsingel 21 
Postadres:
(alle commissies)
Postbus 181, 7740 AD Coevorden
KvK-nummer: 76356523

Predikanten
wijk Oost
ds. H. Nagelhout
Liguster 1, 7742SP Coevorden
tel. 0524-518696
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wijk West / De Schutse
ds. H. Kauffmann,
Hesselterbrink 302
7812 EH Emmen
tel. 0591-561499
mobiel: : 06-10615143
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AK- voorzitter: dhr. J. Geerlinks
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
AK-scriba: dhr. H.L.C. Eckhardt
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster: dhr. H. Stalman,
Schutselaan 9, 7741 AN Coevorden
Tel: 0524 - 51 15 70

Kerkelijk Bureau:
Mevr. J.M. Stalman-Peters
Schutselaan 9, 7741 AN  Coevorden
Tel: 0524 - 511570
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het bureau is elke maandagavond geopend van 19 - 19.30 uur
Collectebonnen:
woensdagavond van 19.30-20.00 in de Hoeksteen, Rabenhauptstraat 1.
Overdag verkrijgbaar bij Bloemengalerie Fleurke, Bentheimerstraat 8

College van Kerkrentmeesters:
Bankrekening: NL 15 RABO 0373 7121 70
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Archief:
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

College van Diakenen:
Bankrekening: NL07RABO 0373 7093 07
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontmoetingscentrum "de Hoeksteen":
Rabenhauptstraat 1, 7741 EN Coevorden
Telefoon: 0524 - 518997

Kerkadres: Kerkstraat 6
Postadres:
Postbus 358, 7740 AA Coevorden

Predikant:
ds. E.J. de Vries-Baarlink,
Zilverberk 28,
7742RE Coevorden
Tel.  06 5267 6385 / 0524 856 411
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkenraad:

Voorzitter: dhr. E.L.C. Jansen Schoonhoven,
Zilverberk 8 tel. 0524-512508
Voorzitter e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Scriba e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters:
Bank: NL42 RABO 0373717407
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diaconie:
postadres: Postbus 72, 7740 AB Coevorden.
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bank diaconie: NL72ABNA0606293205

Koster:
Vacant

Voor rouw- en trouwdiensten:
Dhr. A. van 't Hul, van Bothniaplantsoen 1,
tel. 0524-514706

Hervormd Ontmoetings Centrum:
Kromme Elleboog 10, 7741 JA Coevorden
tel.0524- 524443,
beheerster Mw. Sonja Janssen, bgg: 06-53533947
e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk bureau:
Postbus 358, 7740 AJ Coevorden
Anita Hiddink,
06 12827712
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Collectebonnen:
Elke dag verkrijgbaar bij: Primera, Markt 16. Kerknieuws: zie hiervoor de afzonderlijke paginaTerugblik naar aanleiding van het 100 jarig jubileum
van het kerkgebouw van onze kerkelijke gemeenschap.

Een goed georganiseerd en fijn weekend om a.d.h.v. de foto's nog eens aan terug te denken.


  

   

 

   


 

 

   

De Gereformeerde kerk Coevorden is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Gereformeerde kerk is een levende en actieve gemeenschap in de stad Coevorden. Vanuit de Heilige Schrift; de Bijbel willen wij hieraan richting en uiting geven. De liefde van God gaat de grenzen van leeftijd, volk, ras en cultuur te boven. Als gemeente willen wij dan ook een open huis zijn met plaats voor allen, ongeacht karakter, geloofsbeleving of seksuele geaardheid. We willen elkaar de ruimte geven. We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. We beseffen dat niemand de waarheid in pacht heeft. In de dagelijkse omgang met elkaar, in pastoraat en diaconaat, in kerk en liturgie willen we ons oefenen in liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar. (Beleidsplan 2016-2020)

Het grondgebied van de kerkelijke gemeente beslaat een deel van de huidige burgerlijke gemeente en wel dat deel dat ongeveer overeenkomt met het grondgebied van de vroegere gemeenten Coevorden en Dalen. Het betreft dus in hoofdzaak de bebouwde kommen van Coevorden en Dalen en het gebied daar omheen. Ook een deel van het Duitse gebied vlak over de grens behoort tot het grondgebied van de gemeente.

De Gereformeerde Kerk van Coevorden is in 1842 ontstaan. De gemeente heeft een permanente groei doorgemaakt tot de 80'er jaren. Er zijn 2 momenten van snelle groei te noemen. Rond het begin van de vorige eeuw door de Doleantie en de snelle groei van de stad en in de 60'er en 70'er jaren toen de stad groeide door de toename van de werkgelegenheid in industrie en dienstensector. Het ledental bedraagt in 2010 ongeveer 1230 personen.

De geschiedenis van de gemeente is beschreven in het jubileumboek uit 1992 "Van Geslacht tot Geslacht is Uw Trouw", 150 jaar Gereformeerde Kerk Coevorden 1842-1992, geschreven door G. Gritter.

Waar een website al niet een goed ding voor is, blijkt eens als je foto’s uit het verleden zit te bekijken. Herinneringen die weer voorbij vliegen. Dan is het leuk om die herinneringen uit vervlogen tijden met anderen te delen.
De foto’s die u hier ziet zijn door een gemeentelid beschikbaar gesteld, waarvoor hartelijk dank.

 kerkgebouw007

     
     
     
     
     
 kerkgebouw012  kerkgebouw018  kerkgebouw020
 kerkgebouw064  kerkgebouw083  kerkgebouw118
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     De kerkenraad van de Hervormde Gemeente heeft het beleidsplan 2012-2015 opgesteld en goedgekeurd.

Download het beleidsplan van 18 oktober 2012 als:

PDF document (244 kb)


De Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Coevorden is door onderstaande link te raadplegen.

Download de Plaatselijke regeling van 19 november 2014 als:

  PDF documentEen stukje geschiedenis van de kerk

 

In de twaalfde eeuw waren er twee kerken in Coevorden. De hoofdkerk, die waarschijnlijk gestaan heeft op de plaats van de N.H. Kerk werd in 1508 door vuur verwoest. De herbouw was ongeveer in 1510.

Tussen 1510 en 1598 werd de kerk nog twee keer verwoest. In 1635 was het gebouw zo bouwvallig dat men op het idee kwam een nieuwe kerk te bouwen op dezelfde plaats.

In 1639 geeft de Drost van Coevorden en Drenthe toestemming een collecte te houden voor de bouw van de kerk. In 1641 waagt men de beslissende stap, dan wordt "dat fundament van dat heerlicke gebouw" gelegd. Als grondvorm werd gekozen voor het Grieks-orthodoxe kruis, waarbij de armen even lang zijn, hetgeen de in die tijd gebouwde kerken kenmerkte. Voor het fundament en het onderste gedeelte van de muren werd Bentheimer zandsteen gebruikt. Dat was een soort bouwmateriaal dat betrekkelijk dichtbij in de steengroeven van de graaf van Bentheim gewonnen werd. Bij de bouw werden gedeelten van de vroegere Rooms Katholieke kerk gebruikt: op de achterpoort komt nog het jaartal 1612 voor.

De bouw kan beginnen. Toen de muren een hoogte van zeven voet( ongeveer twee meter)hadden bereikt, was het geld op en werd de bouw stil gelegd.

Na een subsidie van de Overijsselse steden, een door het gemeentebestuur opgelegde gedwongen "kerkbelasting" , een lening bij het gemeentebestuur en een aantal giften kon de kerk tenslotte in 1645 voltooid worden. Een hecht gebouw, opgetrokken uit " Daler-en Bentheimer stenen".

De kerk is heden ten dage nog een waardevol historisch bezit. Naast de zondagse erediensten wordt de kerk voor muziekuitvoeringen, concerten en officiële bijeenkomsten gebruikt.

HG-kerk2
HG-kerk

interieur HK
x