BERICHTENOVERZICHT

Nationale fotowedstrijd Kerkbalans 2018
Leef en lees toe naar Kerst
Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk
Lezing over palliatieve zorg
Kerk en Wereld Jongerenprijs 2018


Nationale fotowedstrijd 2018 Jouw kerk in beeld
Webheader fotowedstrijdKen je het plaatje: een kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien waar het hart van het dorp of de stad is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Kerken zijn beeldbepalend voor ons land. Niet alleen de gebouwen, ook wat er in de kerken gebeurt: de gemeenschap waarin mensen elkaar vanuit het geloof ontmoeten, zich laten inspireren, een helpende hand uitsteken of juist hulp ontvangen.
We dagen je uit om de kerk en wat deze voor jou betekent in een foto vast te leggen. Zoals je zelf wilt: gewoon met je smartphone of juist professioneel met een goede spiegelreflexcamera. Stuur je foto in en ding mee naar de Kerkblik-award. Winnaars in de verschillende categorieën winnen een workshop fotografie van juryvoorzitter Ramon Mangold. Hij won onlangs Nederlands bekendste fotoprijs: een eerste prijs bij de zilveren camera 2016, voor zijn serie over bisschop De Korte.
Fotografeer je graag? Kun je het goed? Doe dan mee met deze wedstrijd en leg vast wat de kerk voor jou betekent.
Inzenden kan tot en met 22 december 2017.
Lees ook de voorwaarden voor deze wedstrijd: zo moet je in ieder geval lid zijn van een van de drie organiserende kerkgenootschappen van Kerkbalans, en stem je in met het gebruik van jouw foto door je plaatselijke parochie of gemeente voor Kerkbalansdoeleinden en door het landelijke team van Kerkbalans. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk.
Alle details lees je op de speciale fotowedstrijdpagina


Leef en lees toe naar Kerst
Het NBG maakt net als vorig jaar een digitaal bijbelleesrooster voor de adventsperiode. Wie zich aanmeldt, krijgt elke dag een e-mail met bijbeltekst, korte overdenking en vraag. Vanaf 3 december gaat de adventstijd in. Directeur adventsroosterRieuwerd Buitenwerf: ‘Het adventsrooster helpt lezers om in de drukke decembermaand elke dag even stil te staan bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin doorklinkt. Omdat we het rooster digitaal aanbieden op debijbel.nl, is het extra toegankelijk. Je kunt het op elk gewenst moment er even bij pakken op je mobiel of tablet. Met zo’n verdiepend rooster brengen we de Bijbel voor duizenden Nederlanders dichtbij.’
Op de vier adventszondagen gaat het rooster in op teksten uit Lucas: dit is in lijn met het Lucasjaar en met het adventsprogramma van kinderdienstmethode Bijbel Basics. Op de andere dagen wordt stilgestaan bij de verwijzingen van Lucas naar het Oude Testament.
Aanmelden kan hier
Dan ontvangt u vanaf 3 december automatisch elke ochtend een e-mail met de bijbeltekst, overdenking en vraag.


Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk
Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale synode op vrijdag 22 september besloten.
Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal binnen de Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit proces is al in 2014 ingezet. Om ruimte te maken voor dit geestelijke proces heeft de generale synode toen besloten dat een herziene inrichting van de Protestantse Kerk in Nederland nodig is.
Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een andere inrichting van de classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk jargon: considereren). Op basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie van de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de vergadering van de generale op 22 september 2017 besproken.
Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde voorstellen gediscussieerd. Het was een discussie op detailniveau, want over het algemeen waren de synodeleden het eens met de ingezette koers om het aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een classis-predikant.
Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde voorstellen het risico in zich heeft dat ‘Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en management’. De Reuver geeft aan dat het 'goed is om van dit gevaar bewust te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar een middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen'.


Lezing over palliatieve zorg
Op dinsdagavond 21 november houdt pastor Marinus van den Berg een lezing over palliatieve zorg met als titel: Wie is wie Nabij? De bijeenkomst wordt georganiseerd door de commissie Geloof, Cultuur en Samenleving van de Grote Kerk in samenwerking met het Hospice 't Huis van Heden in Emmen. De avond begint om 19.30 en wordt gehouden in de Grote Kerk te Emmen. De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten.
Aanmelding: Menso Rappoldt, tel. 0592-226144
We spreken vaak over begeleiding van een stervende en minder vaak over de vraag of de stervende misschien nog meer “ons’’ begeleidt. Wij weten vaak niet goed raad met de situatie. En die “wij” kan een buur of een vrijwilliger, levensgezel, partner, zus, broer of kleinkind zijn. Wie is wie en wie heeft wat nodig?
Marinus van den Berg werkte als pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg en geestelijk verzorger o.a. bij een regionaal palliatief centrum. Hij schreef tientallen boeken.  Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.

Kerk en Wereld Jongerenprijs 2018
¨Wij zijn gezegende mensen die anderen tot zegen kunnen zijn. Iets doen voor een ander is niet alleen goed voor die ander, maar doet ook jezelf goed¨, aldus Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk en tevens voorzitter van de jury Jongerenprijs 2018. De prijs zal in februari 2018 worden uitgereikt tijdens het symposium van instituut Kerk en Wereld in Amsterdam.
Eens per twee jaar reikt instituut Kerk en Wereld de Jongerenprijs uit aan jongeren die een project of actie willen opstarten voor een betere maatschappij. Geloven en de opdracht tot inzet voor een betere wereld zijn voor Karin van den Broeke onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelf ervaart ze regelmatig hoeveel inspiratie er uitgaat van jongerenprojecten. ¨Jongeren zijn vaak in staat om snel en slagvaardig iets te organiseren. Bovendien vormt de ervaring henzelf. De jongerenprijs is een goede kans om jongeren te stimuleren tot het maken en uitvoeren van een concreet plan.¨
Lees het gehele bericht.naar boven
Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het novembernummer

 


Luther
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’.
Luther2
Deze tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.Catharijneconvent, Utrecht  t/m 28 januari
Bekijk en lees meer op de website van dit museum
.

Tentoonstelling Christendom en antisemitisme, museum Sjoel Elburg.
Centraal staan drie periodes waarin het christendom een opmerkelijke rol speelde

sjoelelburg

500 jaar Reformatie in Groningen
De kritiek van Maarten Luther op de Rooms-Katholieke kerk in 1517 vormde het begin van de Reformatie. Een tijd van godsdienststrijd, onlusten, oorlog en vervolging brak aan en resulteerde in verschillende protestantse kerken. In 1594 werd Groningen definitief calvinistisch. 500 jaar Reformatie in Groningen toont zilvergerei, Bijbels en portretten van beroemde predikanten uit de beginperiode van de kerken van de Reformatie.
Groninger Museum t/m 7 jan.


naar boven
MUZIEK & ZANG
Reni & Elisa in de Vredehorst-Hoogeveen
Zondag  19 november komen op uitnodiging van Gospel Music Hoogeveen Reni & Elisa met begeleidingsband naar de Vredehorst. In Hoogeveen zijn ze na hun succesvolle optredens in de afgelopen jaren geen onbekenden meer. Landelijk behoren ze al enige jaren tot de top van de “Gospel wereld ” De laatste jaren zijn ze de stuwende krachten achter de realisatie van de jaarlijkse opwekking CD en zijn ze actief op de jaarlijkse pinksterconferentie in Biddinghuizen.
logo gmh 002Reni & Elisa, een muzikaal echtpaar, hebben als passie mensen bemoedigen door (h)erkenning te geven aan allerlei facetten in onze relatie met God, waaruit Gods betrokkenheid en zorg bij mensenlevens blijkt. Hun optredens zijn warm en bemoedigend.
Deze avond zullen Reni & Elisa aangevuld met professionele muzikanten de gehele dienst verzorgen. Naast het muzikale deel nemen ze ook het meditatieve gedeelte voor hun rekening. De avond is uitermate geschikt voor jongeren en hun familieleden. Komt allen en neem vrienden, buren en kennissen mee. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting.
Iedereen is van harte welkom om 19.00 uur in de Vredehorst. Er wordt geen entree gevraagd, wel wordt er gerekend op een goede collecte.

Coevorder Mannenkoor met Ernst Daniël Smit.
Op 25 november geeft het Coevorder Mannenkoor een groot najaarsconcert met als muzikale gast Ernst Daniël Smid.
Hij zal niet alleen zijn eigen repertoire ten gehore brengen maar ook samen met het koor worden een aantal liederen gezongen. Het koor staat onder leiding van de (nieuwe) dirigent Marco Warta. Pianist is Tjako van Schie. Naast Ernst Daniël Smid treedt als soliste op Yvonne Boerdam.
Het Mannenkoor kent geen kerkelijke betrokkenheid, maar door de uitstekende akoestiek kiest het mannenkoor ervoor om bij voorkeur haar concerten te geven in de NH Kerk aan de Kerkstraat in Coevorden. Met dit concert wil het Coevorder Mannenkoor niet alleen laten horen wat ze “in huis” heeft, maar ook wil ze mannen uit Coevorden en omgeving uitdagen en stimuleren om de gelederen te komen versterken. Het stimuleringsfonds van de Rabobank Emmen-Coevorden heeft in verband hiermee bijgedragen om dit najaarsconcert mogelijk te maken.
Het Coevorder Mannenkoor kent een flink aantal donateurs, die het samen met “De vrienden van het Coevorder Mannenkoor” mede mogelijk maken dat het Coevorder Mannenkoor, naast het geven van enkele concerten, ook sociaal betrokken kan blijven bij de Coevorder samenleving. Als dank voor hun bijdrage kunnen zij voor een gereduceerde tarief het concert bijwonen. Hiervan worden zij per brief op de hoogte gebracht.
De voorverkoop van de toegangskaarten voor het najaarsconcert van 25 november a.s. is al in volle gang en deze zijn verkrijgbaar bij de ReadShop, Friesestraat 26 te Coevorden en bij de leden van het koor.
Zie ook: www.coevordermannenkoor.nl

naar boven