Datum  Aanvang  Plaats  Voorganger  Bijzonderheden
3 september 10.00 Gez.GK Ds. H. Nagelhout avondmaal
         
10 september 10.00 Gez.HK Ds. H.G. Jumelet / Erica  
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
  19.00 Schutse Ds. H. Kauffmann avondmaal
         
17 september 10.00 Gez.GK Ds. E. de Vries / Ds. H. Kauffmann Startzondag m.m.v. Lifeline
  10.30 AKS Ds. H. Nagelhout  
  13.30 GK Zanguurtje  
         
24 september 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HG Ds. Jansen Schoonhoven  
  19.00 Gez.HK Dhr. K. Remmerts SIENdienst / m.m.v. koor Chajim, Schoonebeek
         
1 oktober 10.00 Gez.GK Ds. H. Nagelhout  
         
8 oktober 10.00 GK Ds. L. van der  Veer / Oosterhesselen  
  10.00 HG Ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
  19.00 Schutse Ds. J. Lambers-Niers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting