Datum  Aanvang  Plaats  Voorganger  Bijzonderheden
1 november 19.30 Gez.GK Ds. H. Nagelhout Dankdag
         
5 november 10.00 Gez.HK Ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS Ds. J. Lambers-Niers  
         
12 november 10.00 GK Ds. H. Kauffmann avondmaal
  10.00 HG Ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS Mw. I. Bouwers  
  15.00 DeVoorde Ds. J. Lambers-Niers avondmaal
  19.00 Schutse Ds. J. Lambers-Niers  
         
19 november 10.00 Gez.GK Ds. H. Nagelhout  
         
Laatste zondag kerkelijk jaar    
26 november 10.00 GK Ds. H. Nagelhout koffiedrinken
  10.00 HG Ds. E. de Vries-Baarlink  
  19.00 Gez.GK Ds. H. Kauffmann SIENdienst m.m.v. Bijbelclub Het Anker/ koffiedrinken
         
1e Advent        
3 december 10.00 Gez.HK Ds. J. Lambers-Niers  
  10.30 AKS Mw. J. Regeling  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting