Gezamenlijke diensten

Zondag 10 juni
Gemeenschappelijke dienst in de Hervormde kerk
Aanvang 10 uur
Voorganger: ds. E. de Vries-Baarlink
Overstapdienst:afscheid kindernevendienst
Samen met de leiding van de kindernevendienst bereiden we de overstap van de kinderen van groep 8 naar ´Flame` voor. Een overstap die duidelijk met meer te maken heeft. Een overstap naar een andere school, een belangrijke overstap voor kinderen en hun ouders. Het betekent ook een overgang naar een veel grotere wereld met zoveel mogelijkheden en daarin je weg vinden

Collecte Werelddiaconaat:  Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere Wereld diaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijenhouden
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!      
De gezamenlijke Diaconieën

Zondag 24 juni
in de Gereformeerde kerk
KliederkerkAanvang 14:00 uur, willen we graag met de kinderen van groep 1 t/m 6 een leuke kerkdienst houden.Dit doen we aan de hand van een bijbel verhaal en passende liedjes.Verder willen we gaan knutselen en spelletjes doen rondom het bijbel verhaal.

Een kerkdienst, maar dan gericht op de kinderen. Vaders, moeders, opa’s en oma’s, zijn ook van harte uitgenodigd om mee te doen/helpen. Ook kinderen die nog niet naar de basisschool gaan zijn welkom!! Papa of mama mag je dan helpen. Na de dienst willen we afsluiten met een high tea.
Komen jullie ook? Einde ca. 15.30u

Voor wie:iedereen die zin heeft om te komen, wel graag opgeven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.STARTWEEKENDRECORDPOGING PKN LOGO,

LogoPKNTijdens het startweekend willen wij samen als gemeente-activiteit een recordpoging doen. Dit gaat gebeuren op het terrein van voetbalvereniging C.S.V.C op:

zaterdagmiddag 15 september vanaf 16:00 uur.

Deze record poging zal bestaan uit het gezamenlijk vormen van het logo van PKN! Voor deze poging zijn we 300 mensen nodig.

Op dit moment zijn we bezig het logo te vergroten naar ruim 8m bij 8m. We krijgen gesponsord op maat kartonnen van 40 cm bij 60 cm (bedoeld om vast te laten houden door 1 persoon boven het hoofd) hiervan hebben we krap 300 nodig om tot een formaat van 8 meter bij 8 meter te komen. Deze kartonnen worden binnenkort door ons voorzien van het logo en worden geschilderd/gekleurd. Dus alles moet worden genummerd.
De komende weken worden er deelname bewijzen voor deze activiteit verkocht voor € 5 (dit is inclusief koffie/thee/fris en een frietje)
Wij zijn jou en uw hulp hard nodig. Wil je/u ons vergezellen bij deze poging? Wilt u deelnemen neem contact op via het mailadres of één van de onderstaande personen. Voor informatie kunt u kijken op de site of mail(t) je/u naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fenny, 0524 221607 / Jan Willem, 06 10 93 82 85 /
Myrthe, Herman en Wilko.
Lees ook het bericht in Kerknieuws


VERGETEN!!

Dat kan gebeuren. Onze excuses daarvoor. U vindt het verslag dus niet in het juninummer van Kerknieuws.
Welk verslag?
Het verslag van de synodevergadering, gehouden eind april, waarin tal van besluiten zijn genomen waarover de synode, en ook de kerkenraden hier, u willen informeren.

Een heel rijtje benoemingen, waaronder een totaal nieuw Generaal college voor de behandeling van beheerszaken, een nieuwe voorzitter voor het Generaal college voor de visitatie (dhr. K. Bakker) en een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht voor de Protestantse Theologische Universiteit (mr. J.H. Donner,de oud-minister) – NB niet te verwarren met de Raad van Bestuur. Het meest in het oog lopend was de benoeming van de huidige directeur van de IZB dhr. Jurjen de Groot tot nieuwe directeur van het Dienstencentrum in de vacature Haye Feenstra. De synode nam genoegen met de uitleg van de procedure die was gevolgd over de salarisbepaling en hoefde geen concreet bedrag te horen. Het ligt lager dan dat van directeuren van vergelijkbare goede-doelen-organisaties, waartoe de Dienstenorganisatie met Kerkinactie óók hoort. We namen afscheid van ds. W.G. Sonnenberg als voorzitter van het generaal college van visitatoren

Lees het volledige verslag hier.

WERKGROEP OOST-EUROPA

U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!

Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.


Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders

Orgelconcert
Op 20 juni a.s. om 20.00 uur zal Ronald IJmker in de Hervormde kerk te Coevorden een orgelconcert verzorgen.
Hij zal een gevarieerd programma ten gehore brengen met orgelwerken van o.a. J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, Fauré, Widor en Dupré. De entree voor het concert bedraagt €9,-- en donateurs van de SOC hebben gratis toegang

Woord & Weg

Bekijk en lees dit magazine online

Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809

ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden. (Onder voorbehoud dat de redactie de actuele overzichten toegestuurd krijgt)
Begroeting (HG)

Bloemendienst (GK)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata
Oppasdienst 1e kwartaal 2018 HG
Oppasdienst 1e halfjaar GK


Wij zoeken:
Gemeentelid met journalistieke kwaliteiten die tijd en zin heeft om de Kerknieuwsredactie te ondersteunen door van tijd tot tijd een artikel voor het kerkblad aan te leveren

zoeken. Over het wat en hoe praten we graag uitvoerig verder als u zich gemeld heeft.
U vindt ?!!
Stuur een mailtje naar de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Jeugdwerk

* PKN Coevorden


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2018
Ook zonder economische crisis zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 3 juni. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag/ woensdag levensmiddelen naar de Hoeksteen of het HOC brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige inzamelingsdata zijn:  1 juli, 29 juli, 26 augustus, 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december
De gezamenlijke Diaconieën


De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.