KERKDIENSTEN
Informatie over gezamenlijke diensten vindt u, voorzover beschikbaar, op de pagina PKN Gemeentenieuws.
Een overzicht van alle diensten staat op de pagina Rooster.


OVERIG NIEUWS

Matteüs 7 vers 11 Coevorden 15 maart 2020

Gemeente van Jezus Christus,

Een paar weken geleden stuurde een vriendin een facebookbericht met als tekst: Corona is angst. Ik dacht: misschien heb je gelijk, maar ook een beetje gemakkelijk praten. Het virus was nog niet in ons land aangekomen. Het was nog ver weg. Maar hoe meer we erover horen, hoe meer ik toch denk: als je God niet zou kennen, zou je echt bang worden. In tijden als deze word je als mens teruggeworpen op de basis. Van waaruit leef je? Wat houdt je overeind als alles je uit handen wordt geslagen?

Het woord van Jezus helpt ons om de goede kant op te kijken. Ik lees nog even de tekst die ook op de beamer staat: Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie Hem daarom vragen. Jezus vergelijkt de Here God met een vader (en impliciet ook een moeder) op aarde. Ouders doen alles voor hun kinderen. We sloven ons uit om onze kinderen goed eten te geven, kleding, aandacht, tijd en liefde. En nog veel meer. De taak van opvoeders is in zekere zin eindeloos…ook al zijn ze uit huis, ze leunen in emotioneel opzicht nog wel op hun ouders…en vaak ook in praktisch opzicht…

Is God ook zo’n ouder? In zekere zin wel.. Jezus noemt ons mensen hier slecht. Dat vinden we niet leuk. Hij doet dat om heel duidelijk aan te geven dat God anders is dan wij. Hij is 100% goed. Wij zijn een mengsel van goed en kwaad. Als ik hoor dat mensen paracetamol gaan hamsteren, dan denk ik: waar zijn jullie mee bezig? Laat ook iets voor een ander over!

God is alleen maar goed. Maar de schepping dan, en alle ziekten die daar rondwaren? Hoe ingewikkeld is alles toch…Hoe gemengd tussen goed en slecht is alles geworden sinds Adam en Eva uit het paradijs werden gezet. Niets is hier volmaakt goed. Soms kun je je gelukkig en veilig voelen, met je geliefden om je heen, in de natuur, maar dat is tijdelijk. Wij zijn als mensen maar zwak. Een virus of bacterie, een levensbedreigende ziekte, een verkeersongeluk, een hersenbloeding; we zijn er geweest. Moeilijk om dit onder ogen te zien; dat we zo weinig controle hebben over ons leven en over onze gezondheid. Maar hoe gezegend zijn we als we ons veilig weten in de handen van God.

Hoe veilig zijn we wel niet bij Hem. We leven hier op aarde niet eeuwig. We willen graag oud worden met al onze geliefden om ons heen. Maar als dat niet zo gaat als wij willen, dan mogen we ons overgeven in zijn handen. We leven eeuwig in Gods Koninkrijk. Dat is ons beloofd. Dat kan geen mens ons afpakken!

Jezus spoort ons aan om te bidden. Niet tot een afgod, een idee van een superheld, een mascotte, een vals idee van veiligheid. Jezus spoort ons aan om te bidden tot de God van hemel en aarde. De liefdevolle en machtige hemelse Vader. De God van Israël. De Ontzagwekkende. God die er altijd is en altijd zal zijn. Degene die de schepping en de mensen draagt. God de Bevrijder. God de Heelmaker. Tot deze God mogen wij bidden. Elke dag weer.

Bidden is de goede reactie op angst en gevaar. Bidden is een weg zoeken door de angst heen. We zijn maar mensen. En mensen zijn wel eens bang. Maar als we focussen op wat er allemaal verkeerd kan gaan in het leven, dan kijken we de verkeerde kant op. Dan leven we alsof God er niet is. Dan leven we eenzijdig. Bidden is de goede kant op kijken voor hulp. Bidden is de hulp inroepen van de machtige, de liefdevolle Vader. En ons bidden is tegelijk danken dat zijn hulp en zijn liefde voorhanden zijn. We praten niet tegen een muur en ook niet tegen een plafond. We praten niet tegen een robot en ook niet tegen een antwoordapparaat. We spreken en we luisteren. Wie bidt, luistert ook naar Gods stem in de Bijbel. Hoe veel bemoedigingen en beloften voor ons mensen staan daar te lezen. Hoe vaak lees je niet net iets wat je nodig hebt voor deze dag…


In de afgelopen week las ik (waarschijnlijk net als velen van u) in het boekje Prediker. Wie oppervlakkig leest, denkt: daar word ik niet vrolijk van. Maar soms zitten er toch pareltjes van wijsheid en geloof in: aan het eind van hoofdstuk 2 als de schrijver (een machtige en rijke koning) zich afvraagt wat al zijn werk voor zin heeft: “God geeft je wijsheid, kennis en vreugde als Hij vindt dat je goed leeft.” God geeft wijsheid, kennis en vreugde. Dat hebben wij hard nodig. Praktische levenswijsheid om te weten wat we op dit moment moeten doen en laten. Kennis om ziekten te bestrijden. Kennis van hoe mensen in elkaar zitten, geestelijk en lichamelijk. Vreugde is de toegift, het geschenk van God. We kunnen onszelf niet vrolijk praten. Je kunt jezelf niet blij maken. Je kunt je wel uitstrekken naar God en zo boven de problemen worden uitgetild. Dat de moeilijkheden in je leven en in de wereld niet het laatste woord hebben.

Om welke goede dingen mogen wij God vragen? Heel veel. Alles wat naar zijn wil is. Wij mogen bidden om genezing; niet alleen voor onszelf, maar ook voor talloze anderen. Wij mogen bidden om genoeg om van te leven. Wij mogen bidden om kracht, om doorzettingsvermogen, om liefde, om alle goede karaktereigenschappen. Vriendelijkheid, geduld, vergevingsgezindheid. Om er maar eens een paar te noemen. God is ruim en mild. Hij gunt ons een goed leven. Maar geeft Hij alles waar wij om vragen? Vaak niet. En ook niet altijd zo snel. Hij geeft ons niet alles precies in de vorm waar wij om vragen. Wij gedragen ons misschien wel eens als een kind dat in de supermarkt zijn vader of moeder vraagt om snoep. Dat krijgen we niet altijd. En dat zou ook niet goed zijn. Soms vraag je God iets waarvan je denkt dat het goed is. En een hele poos later, besef je dat God je iets veel beter heeft gegeven dan waarom je had gevraagd. gedicht “het gebed dat verhoord werd”

Ik vroeg om wijsheid – en het leven gaf mij problemen om op te lossen.

Ik vroeg om kracht – en het leven gaf mij moeilijkheden om me te sterken.

Ik vroeg om schoonheid – en het leven gaf mij lelijkheid om de schoonheid te waarderen.

Ik vroeg om voorspoed – en het leven gaf mij verstand en spierkracht om mee te werken.

Ik vroeg om moed – en het leven gaf mij gevaren om te overwinnen

Ik vroeg om liefde – en het leven gaf mij mensen om te helpen.

Ik vroeg om gunsten – en het leven gaf mij kansen.

Ik kreeg niets wat ik vroeg. – Ik ontving alles wat ik nodig had.

Bidden is niet dat wij lekker achterover kunnen leunen en dat God het werk doet. Bidden houdt in dat we ook willen leven naar ons gebed. Als wij God vragen om bescherming op de weg, dan willen we ook veilig rijden. Zonder haast, dus op tijd weg gaan. Er zijn een heleboel dingen die we zelf kunnen doen. In deze tijd extra hygiënisch leven. God zal u en jou en mij wijs maken.

Jezus heeft geleefd naar zijn gebeden. Het bracht Hem niet altijd geluk en voorspoed en gezondheid. Maar Hij wist dat Hij dwars door alle tegenstand en lijden heen gedragen werd door God. Zo zal Hij u en jou en mij helpen als het moeilijk is. Vertrouw op uw liefdevolle en machtige hemelse Vader in deze onzekere tijden. We zullen in Gods Koninkrijk worden gebracht. De wereld zal worden bevrijd, als God de tijd rijpt acht. Amen

Gebed

Here God, hemelse Vader,
In deze periode bidden wij om geloof en moed om niet bang te zijn. Help ons te vertrouwen dat U ons leven en het leven van onze geliefden in uw hand hebt.

Wij bidden voor alle zieken, dat zij genezing vinden voor hun lichaam en hun ziel. Wij bidden voor hen die ongeneeslijk zijn, om vrede en overgave aan U. Wij bidden voor hen die voor een zware operatie staan, om zegen en genezing.

Machtige God, wij bidden om een geneesmiddel voor mensen die besmet zijn met het coronavirus. Wij danken U voor alle vorderingen die de wetenschap maakt in de zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus.

Here Jezus, wees met de artsen, de verpleegkundigen en alle werkers in de zorg, dat zij zelf overeind blijven.

Wees met onze bestuurders en met onze regering. Geef hen wijsheid en uw Heilige Geest, om het goede te doen.

Zo bidden wij om de komst van uw Koninkrijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Jezus’ naam. Amen

raam4b Stadthagenraam3 Hamelnkerk afb

Oproep

help ons
We zoeken gemeenteleden die dus alleen op zondagmorgen dienst hebben en geen overleg moeten bijwonen. Hoe groter de groep is, hoe minder u dienst hebt. Het doel is om 1 keer in de 8 weken een dienst mee te draaien. Er is geen maximum  en ook geen minimumleeftijd aan verbonden. Heeft u ervaring, dan is dat fijn. Heeft u nog geen ervaring, dan wordt u hierover geïnformeerd. We hopen met de nieuwe groep te starten in oktober.
Henno Eckhardt


FBlogo
* Gereformeerde Kerk
 
Werkgroep Oost-Europa

Ga voor het laatste nieuws naar de rubriek van de Commissies/Werkgroep Oost-Europa

Sponsorproject

U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!
Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.Kerkelijk Bureau
logo KBHet adres voor melding van geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing enz. is:
Kerkelijk Bureau, p/a J.M. Stalman-Peters, Schutselaan 9, 7741 AN Coevorden
Tel. : (op maandag van 19.00-19.30 uur) 0524-511570  
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Plastic doppen actie
De plastic doppen die op verschillende plaatsen verzameld worden gaan naar schoonmaakbedrijf Benjamins in Bergentheim.
De dopjes kunnen ingeleverd worden in De Hoeksteen
.
Anna Gommer