Nieuwe Covid-19 maatregelen - Geen kerkbezoek

Na het afkondigen van de strengere lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten in ieder geval tot nader order alleen digitaal uit te zenden. Dus kunt u zich tot die datum niet aanmelden voor een kerkdienst. Nu de basisscholen gesloten zijn, vinden we het niet verstandig om de kinderdienst door te laten gaan. We hadden het graag anders gezien, maar moeten ook nu ons gezonde verstand gebruiken om eventuele risico's vermijden. De gezamenlijke kerkenraden.


Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van de nieuwe dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. Klik hier voor de COVID-19 pagina met details per locatie.

O.b.v. aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid en richtlijnen (afkomstig van de PKN-website) kunnen er tot nader order geen bijeenkomsten van meer dan 2 personen in De Hoeksteen plaatsvinden. Dit geldt ook voor de schoolklas en voor de kindernevendienst c.q. oppasdienst tijdens de kerkdienst.