Wij (Aly en Dick Elzing, Arco en Marjet Marissen, Bennie Roseboom, Jannie Bekkers en Wander en Anneke Boer) mogen terugkijken op een zeer geslaagde reis naar Roemenië.
Maandag15 oktober hebben wij uitgebreid kunnen praten met de directeur van de school dhr. Constantin Vulcu en een aantal leerkrachten. Zo stroef het contact eerst verliep, zo positief zijn de reacties nu. Dhr. Vulcu is erg tevreden met de resultaten van de huiswerkbegeleiding. Hij gaf aan dat de schoolresultaten van de kinderen stukken beter zijn, dit werd door verschillende onderwijskrachten beaamd.
In totaal doen nu 58 kinderen mee aan de huiswerkbegeleiding verdeeld over twee klaslokalen. Ook een aantal kinderen, die naar vervolgonderwijs gaan, blijven komen. De leraressen Claudia en Carmen zijn ook erg tevreden, de kinderen zijn gemotiveerd en halen veel betere resultaten dan voorheen. De schooldirectie, de leerkrachten en de kinderen zijn erg dankbaar voor de beschikbaar gestelde financiële middelen.
De leerkrachten en de directeur van de school zijn door ons uitgenodigd om naar Coevorden te komen. Deze uitnodiging hebben zij aanvaard en er is inmiddels een datum gepland (5 t/m 9 febr. 2019). Dit om een bezoek te brengen aan een aantal scholen in en om Coevorden en om wat te zien van Coevorden/Nederland.
De kinderen hadden voor ons een volksdans ingestudeerd. Wij hebben alle kinderen een klein cadeautje gegeven o.a. een bal en wat chocolade. Van de Dr. Picardtschool hadden wij een grote foto meegekregen met daarop alle kinderen en leerkrachten van de school, deze hebben wij aan Jenny Czenter overhandigd. De Dr. Picardtschool spaart dit schooljaar voor het project onder het motto “Geld voor een ander”.  
Tevens hebben wij een bezoek gebracht aan het oude stationsgebouw waarin diverse arme gezinnen gehuisvest zijn. Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht aan het gebouw; o.a. vernieuwde deuren, gerepareerd pleisterwerk en een toiletgebouwtje. Maar toch blijft het schrijnend om te zien hoe armoedig een aantal gezinnen het hebben.
De vrijdag en de dinsdag waren grotendeels reisdagen. Op zaterdag hebben wij een aantal highlights van Boekarest bezocht en zondag een toeristische route naar Sibiu (15 autominuten van Cisnădie) gereden.

De reis in beeld:  [volgt]