De Diaconie presenteerd u hieronder de jaarrekening 2013
en de begroting 2015.
Een en ander conform u op de gemeenteavond is toegezegd.