De kerkenraad heeft besloten om de gezinsdiensten in de
Hervormde kerk voortaan te laten voorbereiden door een commissie
waarin diverse leeftijdsgroepen van de gemeente vertegenwoordigd zijn.
Naast de voorganger, een organist en een kerkenraadslid zullen
"gewone" gemeenteleden gevraagd worden om mee te denken.
Ook een afgevaardigde van de kindernevendienst mag niet ontbreken.
Het is de bedoeling dat de leden gedurende een jaar meewerken aan
de voorbereiding en de uitvoering van de gezinsdiensten.

Uw kerkenraad