Afscheid en bevestiging

In de dienst van zondag 13 januari hebben we afscheid genomen van een tweetal kerkenraadsleden.
Mevr. Janny Kuipers heeft afscheid genomen als diaken.
Als kerkenraadslid en diaken heeft Janny geweldig veel werk verricht en niet omdat dat er nu eenmaal bij hoorde, maar omdat mensen haar aan het hart gaan.
In de 21 jaar dat ze kerkenraadslid was, heeft zij heel veel ervaring opgebouwd. En we nemen dan ook maar node afscheid van haar. Janny, nogmaals hartelijk bedankt voor je grote inzet en als we het even niet meer weten, dan hopen we dat we jou nog om advies kunnen vragen.
Ook dhr. Bertus Uninge heeft afscheid genomen als kerkrentmeester. Gedurende 8 jaren was hij de penningmeester van onze hervormde gemeente. Zeker geen gemakkelijke opgave in een tijd waarin we jaar na jaar moeten vaststellen dat de inkomsten teruglopen. Toch wist Bertus altijd weer de touwtjes aan elkaar te knopen en op de gemeenteavond een begroting te presenteren. Daarnaast was Bertus altijd bereid om te assisteren bij allerlei werkzaamheden en klussen in en rondom de kerk. Ook jou willen we hartelijk bedanken voor je inzet en we hopen nog regelmatig van je diensten gebruik te kunnen maken.

Gelukkig hebben we in diezelfde dienst de volgende gemeenteleden mogen bevestigen als ambtsdrager in onze gemeente:
-          mevr. Everlien Blokzijl-Wolters als ouderling met als bijzondere taak het scribaat.
-          dhr. Dick Kloosterhuis in de opvolging van mw. Kuipers als diaken.
-          dhr. Jannes te Velde in de opvolging van dhr. Uninge als kerkrentmeester.
We zijn erg blij met deze nieuwe ambtsdragers en wensen hen toe dat er veel zegen op hun werk mag rusten. Natuurlijk hopen we stiekem dat ook andere gemeenteleden hun goede voorbeeld zullen volgen, want er zijn nog wel een aantal vacatures.