Gezamenlijke diensten

1e Advent
zondag 3 december
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
aanvang 10 uur
Voorganger: ds. J. Lambers-Niers

3e Advent
zondag 17 december
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
aanvang 10 uur
Voorganger: ds. H. Nagelhout

zondag 31 december
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
aanvang 10 uur
Voorganger: ds. J. Lambers-NiersDe charme van Coevorden op nationale televisie
Het televisieprogramma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ portretteert gemeente Coevorden
Presentatoren Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst en Mirjam Bouwman gaan voor ‘Geloof en een Hoop Liefde’ op zoek naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in Coevorden. Kijk dinsdag 12 december a.s. naar ‘Geloof en een Hoop Liefde’ in Coevorden om 17.50 uur op NPO 2.


Lees meer op de pagina Nieuws van elders

KerstTafereel
De KERSTpagina is weer online!

U vindt hier onder meer informatie over bijeenkomsten, zowel van de eigen gemeente als ook daarbuiten en over verschillende concerten.

Ga direct naar de Kerstpagina.

Kerstviering jeugd
Op vrijdag 15 december willen we samen met de kinderen Kerst vieren. We doen dit in de Hoeksteen en aansluitend in de stad Coevorden. We beginnen om 17.00 uur (inloop vanaf 16.45 uur) en het zal ongeveer om 19.30 uur afgelopen zijn.
Lees er alles over op de KERST-pagina!

Kerstcollecte Kerk in Actie, Kinderen in de knel
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, Hoop en Syrië
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen! In het kerstnummer van Kerknieuws kunt u enkele achtergrondverhalen bij dit project lezen.
De gezamenlijke Diaconieën

Ook op kerstavond is de collecte tijdens de dienst in de Hervormde kerk bestemd voor dit doel.

WERKGROEP OOST-EUROPA
Kerstgeschenken:
lees en bestel!

PR VEILING
Alle veilingacties op één pagina:
VEILING 2018

Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders
Als je kind je vraagt…..
Als je kind je vraagt: waar is God? Wat zeg je dan? Gebruik je dan de woorden die je van je ouders hebt gehoord en geleerd? Wil je er je eigen woorden aan geven? Soms helpt het om er met anderen over te praten. Wij willen je uitnodigen voor een drietal avonden om met anderen in gesprek te komen. Waarover ? Bijvoorbeeld: wat betekent geloven voor je? Welke positieve beelden/ervaringen heb je daarbij? Welke verhalen zijn daarbij belangrijk voor je? Wij willen vooral ook kijken naar wat jezelf wilt inbrengen.
Voorlopig hebben wij deze avonden gereserveerd:
18 januari, 15 februari en 15 maart. Je ontvangt in de loop van december een uitnodiging waarin de tijd en de plaats vermeld staan.

Ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap
Ds. Evi de Vries-Baarlink

Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809

ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden. (Onder voorbehoud dat de redactie de actuele overzichten toegestuurd krijgt)
Begroeting (HG)

Bloemendienst (GK)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata

 FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Werkgr. Oost-Europa

* Jeugdwerk


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2017
Ondanks dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 17 december. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag / woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De gezamenlijke Diaconieën

De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.

3 december 10.00 Gez.HK Ds. J. Lambers-Niers