Gezamenlijke diensten

In de zomermaanden zijn alle diensten gezamenlijke diensten, afwisselend in de Gereformeerde en de Hervomde kerk. Daarom vermelden wij die gedurende deze periode niet hier en verwijzen wij u naar de pagina Rooster.

Startweekend
Kerkproeverij2
Lees er alles over op de speciale startweekendpagina!!


Afscheid en kennismaking
Graag stellen we u in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Hillie van de Belt als beheerster van het HOC. De afscheidsreceptie wordt gehouden op woensdagavond 20 september van 19.30 – 21.30 uur in het Hervormd Ontmoetingscentrum.
U kunt u dan ook kennis maken met de nieuwe beheerster mevr. Sonja Janssen uit De Krim.

Goed om te weten
* Luther: meer over deze reformator (o.a. het interview) en over 500 jaar Protestant (o.a. over het Lutherfestival in Hardenberg) vindt u op de extra pagina hieronder.

WERKGROEP OOST-EUROPA
* Bezoek aan Roemenië
* Veilingactie en meer

Kijk hiervoor op
de pagina's van de werkgroep op deze site.
Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders
Terugblik op de Stap-in dienst van 9 juli
IMG 3936
Alle foto's bekijken?
Ga naar deze pagina!


WAARHEEN MET OUD PAPIER?
oudpapier
HIER:
op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809


ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden.
Autodienst (HG)
Begroeting (HG)
Bloemendienst (GK)
Oppasdienst (GK & HG)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata

 FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Werkgr. Oost-Europa

* Jeugdwerk


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2017
Ondanks dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 24 september. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag / woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levens-middelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige data van inzameling zijn:
 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december
De gezamenlijke Diaconieën

De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.