Datum  Aanvang  Plaats  Voorganger  Bijzonderheden
8 oktober 10.00 GK Ds. L. van der  Veer / Oosterhesselen  
  10.00 HG Ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
  19.00 Schutse Ds. J. Lambers-Niers  
         
15 oktober 10.00 Gez.HK Ds. E. de Vries-Baarlink / pastoor Wielens Oecumenische dienst
  10.30 AKS Dhr. J. Mondria  
         
22 oktober 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HG mw. drs J. Maatjes-Hulsing / Oosterhesselen  
         
29 oktober 10.00 Gez.GK Ds. H. Nagelhout Oost Europa dienst
  19.00 Gez.GK Ds. H. Kauffmann Stap-in dienst / koffiedrinken
         
1 november 19.30 Gez.GK Ds. H. Nagelhout Dankdag
         
5 november 10.00 Gez.HK Ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS Ds. J. Lambers-Niers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting