Datum Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
7 januari 10.00 GK ds. H. Kauffmann  
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink  
         
14 januari 10.00 gez. GK ds. H. Nagelhout Avondmaal
  10.30 AKS Mevr. M.v.d. Linde  
  15.00 Voorde ds. H. Nagelhout Avondmaal
  19.00 Schutse ds. J. Lambers-Niers Avondmaal
         
21 januari 10.00 GK ds.H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink Bevestigen/Afscheid nemen ambtsdragers/ koffie drinken
  10.30 AKS Dhr. J. Mondria  
         
28 januari 10.00 gez. GK Dhr. W. Kelder uit Hoogeveen Stap-indienst, m.m.v. Living Lord Singers, Diever / koffiedrinken
  19.00 gez. GK ds. H. Nagelhout Siendienst m.m.v. Chajim, Schoonebeek / koffiedrinken
         
4 februari 10.00 GK ds. H. Kauffmann  
  10.00 HK ds. J. Lambers-Niers  
         
11 februari 10.00 Gez. HK ds. E. de Vries-Baarlink schoolkerkdienst / koffiedrinken
  10.30 AKS mevr. I. Bouwers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting