OPGERICHT 1931

De doelstelling van het kerkkoor is om regelmatig medewerking te verlenen aan
de erediensten van de Protestante Kerk Nederland (PKN) te Coevorden.
Dit kan zowel in de Hervormde als in de Gereformeerde Kerk plaatsvinden.
Het koor bestaat uit 27 leden : 11 sopranen, 8 alten, 4 tenoren en 4 bassen.
De te zingen liederen zijn bewerkingen van psalmen en gezangen uit het
liedboek van de kerken en andere kerkmuziek.
De dirigent studeert de liederen in met begeleiding van de piano en in de kerk
wordt er zo mogelijk met het koororgel gezongen. Beide instrumenten zijn
eigendom van het kerkkoor.
Elke maandagavond wordt er gerepeteerd van 19.30 tot 21.30 uur in het
Hervormd Ontmoetings Centrum (H.O.C.) aan de Kromme Elleboog 10.                                               
De contributie bedraagt € 14,- p.p.

007

Het bestuur bestaat uit:


voorzitter mevr. M.D. van der Linde 522641
secretaris mevr. H. Hoogeveen-Pepping 513692
penningmeester dhr. J.J. Hulst 512337
ledenmevr. T. Lenters- Kroezen
dhr. F. Baas
mevr. H. Wijnhoud-Meijer

515894
517701
222574