Datum  Aanvang  Plaats  Voorganger  Bijzonderheden
2e Advent        
10 december 10.00 GK Ds. J. Wachtmeester / Hengelo  
  10.00 HG Ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS Ds. H. Kauffmann  
  19.00 Schutse Ds. J. Lambers-Niers  
         
3e Advent        
17 december 10.00 Gez.GK Ds. H. Nagelhout  
         
4e Advent        
24 december 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK Ds. H. Nobel / Hoogeveen  
  22.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink Kerstnachtdienst
         
1e Kerstdag        
25 december 10.00 GK Ds. H. Nagelhout m.m.v. Cantabilé uit Alteveer
  10.00 HG Ds. J. Lambers-Niers m.m.v. blazers Sted.Muziekver. Coevorden
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
         
31 december 10.00 Gez.HK Ds. J. Lambers-Niers  
  10.30 AKS Mw. I. Bouwers  
         
1 januari 10.30 gez. GK Ds. H. Nagelhout Hoeksteen / vanaf 10 u koffiedrinken
         


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting