Datum Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
4 november 10.00 gez. HK ds. J. Lambers-Niers  
         
Dankdag voor gewas en arbeid    
7 november 19.00 gez. HK ds. E. J. Wisselink, Nw-Amsterdam  
         
11 november 10.00 GK ds. H. Kauffmann-Schaap Avondmaal
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink Avondmaal / koffiedrinken
  10.30 AKS Mw. I. Bouwers  
  19.00 Schutse ds. J. Lambers-Niers Avondmaal
         
         
18 november 10.00 gez. GK ds. H. Nagelhout  
  10.30 AKS ds. J. Lambers-Niers  
  15.00 Voorde ds. H. Nagelhout Avondmaal
         
Laatste zondag kerkelijk jaar    
25 november 10.00 GK ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink  
  19.00 gez. GK ds. E. de Vries-Baarlink Siendienst, m.m.v. Bijbelclub Het Anker / koffiedrinken
         
1e Advent        
2 december 10.00 gez.HK ds. J. Lambers-Niers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting