Datum Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
         
5e zondag veertigdagentijd    
7 april 10.00 GK ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS ds. H. Kauffmann-Schaap  
         
6e zondag veertigdagentijd    
14 april 10.00 gez.HK ds. J. Lambers-Niers Palmzondag
  10.30 AKS Mw. M.v.d. Linde  
         
Witte Donderdag      
18 april 10.30 Voorde ds. H. Nagelhout Avondmaal
  15.00 Schutse ds. J. Lambers-Niers Avondmaal
  19.30 GK ds. H. Nagelhout Avondmaal
  19.30 HK ds. E. de Vries-Baarlink Avondmaal
         
Goede Vrijdag      
19 april 19.30 GK ds. H. Nagelhout  
  19.30 HK ds. E. de Vries-Baarlink  
         
20 april 19.00 gez. HK Leiding   Kindernevendienst kinderpaaswake
  21.00 HK ds. J. Lambers-Niers paaswake
         
PASEN        
21 april 10.00 GK ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink  
         
28 april 10.00 gez. GK ds. H. Nagelhout afsluiting winterseizoen
         
5 mei 10.00 GK ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. J. Lambers-Niers  
  10.30 AKS Mevr. I. Bouwers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting