Agenda


Kerkdiensten
Zondag 25 juni

Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Kauffmann
Organist: Egbert Schoenmaker
Afscheid Nevendienst

Aleida Kramer
Aanvang; 10.30 uur
Voorganger: Mevr. I. Bouwers


                  

Vergaderingen/bijeenkomsten

12 juni
HOC
10.30 Beheerscommissie HOC
HOEKSTEEN
19.00 College Kerkrentmeesters, zaal 4
19.30 Wijkraden, zaal 2   
20.00 Diaconie, zaal 3     

13 juni
HOEKSTEEN
09.30 Koersbal, zaal 1
19.30  Jeugdraad, zaal 3

14 juni
HOC
09.30 Werkgemeenschap CVD

 

 
Logo orgelconcerten

In 1975 werd de "Stichting Orgelconcerten Coevorden" opgericht, met als doel jaarlijks een vijftal orgelconcerten te organiseren in de Hervormde Kerk te Coevorden.Vanaf dat jaar is een lijst met namen van organisten bijgehouden, die dit orgel hebben bespeeld. Het orgel geniet grote belangstelling in binnen-en buitenland.

U bent van harte welkom op onze concerten!

Nog geen donateur??.....Dit kunt u worden voor maar € 17,50 per jaar.

U heeft dan tevens vrije toegang tot de concerten!


Overzicht concerten 2017

Op 31 mei a.s. om 20.00 uur zal er in de Hervormde Kerk van Coevorden in de serie orgelconcerten 2017, georganiseerd door de Stichting Orgelconcerten Coevorden, een orgelconcert verzorgd worden door Ronald IJmker.
Hij zal een gevarieerd programma ten gehore brengen met werken van o.a. J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy (Sonate VI), C. Franck en J. Zwart. De handelingen van de organist zullen via een scherm in de kerk tijdens het concert zichtbaar zijn.

21 juni Leone Lub
12 juli Henk Plas
2 augustus Rien Donkersloot
23 augustus Gebr. De Jong

De aanvangstijd van de concerten is 20.00 uur.

De entree bedraagt € 9,--.

Donateurs van de Stichting Orgelconcerten Coevorden hebben gratis toegang tot de concerten.Bestuur:

Voorzitter: Mw. Maartje van de Linde
Vice-voorzitter: Dhr. Leo Ridderbos
Secretaris / Penningmeester: Dhr. Kees Hoeksma
leden: Dhr. Johan Stoffels
 

LIFELINE ZOEKT LEDEN.
Oproep aan iedereen – maar vooral mannen – die denkt te kunnen zingen en een stukje ontspanning zoekt aan het einde van een drukke (werk) week. Voor ons koor zijn we dus op zoek naar nieuwe leden met daarbij de nadruk op mannelijke leden! We zijn een enthousiast en gezellig koor. Maar omdat we tijdens een optreden wel iets goeds neer willen zetten, wordt er uiteraard ook serieus gerepeteerd. Uiteraard ben je altijd welkom om een keer te komen luisteren.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met: 
  Annette Hurink
  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Tel.: 0524-511809

Sinds 4 oktober 2014 hebben we ook onze eigen website. Breng ook daar een bezoekje. Het adres is: www.lifeline-coevorden.nl

Het doel van de groep is het evangelie doorgeven d.m.v. zang en muziek. Wij hebben zo’n 20 enthousiaste leden van verschillende kerkgenootschappen.We worden begeleid door pianist Jan Hoving. Elke woensdagavond repeteren wij van 20.00 uur tot 21.45 uur, inclusief een kleine pauze, in de Gereformeerde kerk te Coevorden. Wij zingen hoofdzakelijk Nederlandstalige gospelnummers. Ongeveer 1 keer in de 2 maanden treden wij op in verschillende kerken in de omgeving.

                                                              
2016 03 27 11 33 17 IMG 1494 1

De orgelcommissie behartigt het wel en wee van het orgel en de organisten. Renovaties/restauraties/stemmingen e.d. worden door de orgelcommissie begeleid. Storingen worden zoveel mogelijk door de organisten verholpen. De orgelcie bespreekt liederen en bundels welke functioneel kunnen zijn in de erediensten. Zij zorgt in voorkomende gevallen voor vervangende organisten. Liturgische aangelegenheden (o.a. het tafelgebed voor de vierende orde van de heilig avondmaalsviering) worden hier besproken en eventueel aangepast. Ook het rooster betreffende het lied dat steeds voorafgaande aan de eredienst wordt gezongen en het rooster voor de organisten etc. worden door de orgelcommissie verzorgd.

Voor meer informatie over de geschiedenis van ons kerkorgel kunt u terecht op de website orgelsindrenthe.nl.

Contactpersoon orgelcommissie: J. Kamphuis (secretaris)

OPGERICHT 1931

De doelstelling van het kerkkoor is om regelmatig medewerking te verlenen aan
de erediensten van de Protestante Kerk Nederland (PKN) te Coevorden.
Dit kan zowel in de Hervormde als in de Gereformeerde Kerk plaatsvinden.
Het koor bestaat uit 27 leden : 11 sopranen, 8 alten, 4 tenoren en 4 bassen.
De te zingen liederen zijn bewerkingen van psalmen en gezangen uit het
liedboek van de kerken en andere kerkmuziek.
De dirigent studeert de liederen in met begeleiding van de piano en in de kerk
wordt er zo mogelijk met het koororgel gezongen. Beide instrumenten zijn
eigendom van het kerkkoor.
Elke maandagavond wordt er gerepeteerd van 19.30 tot 21.30 uur in het
Hervormd Ontmoetings Centrum (H.O.C.) aan de Kromme Elleboog 10.                                               
De contributie bedraagt € 14,- p.p.

007

Het bestuur bestaat uit:


voorzitter mevr. M.D. van der Linde 522641
secretaris mevr. H. Hoogeveen-Pepping 513692
penningmeester dhr. J.J. Hulst 512337
ledenmevr. T. Lenters- Kroezen
dhr. F. Baas
mevr. H. Wijnhoud-Meijer

515894
517701
222574

Kerkorgel

Nadat in 1645 de Grote Kerk was afgebouwd, werd in 1653 door orgelmaker Theodorus Faber het eerst orgel geplaatst. Het was een één-manualig positief. Dit zeer fraaie instrument werd in 1658 voltooid,doch werd helaas na 240 jaar dienst te hebben gedaan in 1879 vervangen door een tweede orgel.
Dit instrument werd door mej. Aleida Kramer aan de kerk geschonken en werd door Proper uit Kampen gebouwd.
Daar dit instrument ernstige slijtageverschijnselen begon te vertonen, werd in 1970 besloten een nieuw orgel te bouwen. In de zomer van 1972 is dit derde orgel gereed gekomen. Het staat weer op dezelfde plaats waar vroeger het eerste orgel heeft gestaan. Hiervoor moest o.a.de balustrade (destijds door Derck Abrahams, kistemaker te Loppersum vervaardigd) vernieuwd en gerestaureerd worden aan de hand van oude foto's. Bij de bouw van het orgel zelf is gebruik gemaakt van de bestaande kas en enig pijpwerk, nl. dat van de Prestant 8', Salicionaal 8' en de Bourdon 16'. Deze pijpen staan in het front van het orgel. Het orgel is verder geheel uit nieuw materiaal vervaardigd. Het heeft twee manualen en een vrij pedaal en werd door de firma V.d. Berg en Wendt te Zwolle/Nijmegen gebouwd. Dit instrument werd zo uitgebreid, waardoor het zeer geschikt is voor het geven van concerten. In april 1993 is door de Firma Kaat en Tijhuis te Kampen een nieuwe tremulant geplaatst.

Dispositie

Hoofdwerk Bovenwerk Pedaal
Bourdon 16' Holpijp 8' Bourdon 16'
Prestant 8' Salicionaal 8' Octaaf 8'
Roerfluit 8' Prestant 4' Octaaf 4'
Octaaf 4' Roerfluit 4' Nachthoorn 2'
Fluit 4' Nasard 3' Ruispijp IV
Quint 2 2/3' Octaaf 2' Bazuin 16'
Octaaf 2' Woudfluit 2' Trompet 8'
Cornet III disc Sesquialter II
Mixtuur IV-VI Scherp IV
Trompet 8' b/d Dulciaan 8'

Uitgebreide informatie vindt op de website over Drentse kerkorgels.
Koororgel

Het koororgel is gebouwd door de firma Gebr.van Vulpen te Utrecht in 1970 en heeft de volgende dispositie:

Holpijp 8' Oktaaf 2'
Oktaaf 4' Mixtuur IIIst. (gedeeld bas/disc.)
Roerfluit'