Agenda


Kerkdiensten
Zondag 25 juni

Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Kauffmann
Organist: Egbert Schoenmaker
Afscheid Nevendienst

Aleida Kramer
Aanvang; 10.30 uur
Voorganger: Mevr. I. Bouwers


                  

Vergaderingen/bijeenkomsten

12 juni
HOC
10.30 Beheerscommissie HOC
HOEKSTEEN
19.00 College Kerkrentmeesters, zaal 4
19.30 Wijkraden, zaal 2   
20.00 Diaconie, zaal 3     

13 juni
HOEKSTEEN
09.30 Koersbal, zaal 1
19.30  Jeugdraad, zaal 3

14 juni
HOC
09.30 Werkgemeenschap CVD

 

 
Datum           Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
PINKSTEREN    
4 juni 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink  
         
11 juni 10.00 Gez.HK Ds. Ros / Hoogeveen koffiedrinken
  19.00 Schutse Ds. H. Kauffmann Avondmaal
         
18 juni 10.00 GK Ds. H. Nagelhout Avondmaal
  10.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink Avondmaal
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
  15.00 Voorde Ds. J. Lambers-Niers Avondmaal
         
25 juni 10.00 Gez.GK Ds. H. Kauffmann Afscheid KND / koffiedrinken
  10.30 AKS Mw. I. Bouwers  
         
2 juli 10.00 Gez.HK Ds. J. Lambers-Niers Drentstalige dienst m.m.v. Cantorij Met An Doen
         
9 juli 10.00 Gez.GK Ds. E. de Vries-Baarlink Stap-in dienst / koffiedrinken
  19.00 Schutse Ds. J. Lambers-Niers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting