Agenda


Kerkdienst

Donderdag 25 mei


Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk

Hemelvaartsdag
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: Ds. H. Nagelhout
Organist: Jan Kamphuis

Kerkdiensten
Zondag 28 mei

Gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde Kerk
 
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger:
Ds. H. Kauffmann
Organist: Jan Kamphuis
M.m.v.: Flame en clubs
Koffiedrinken na de dienst

Aleida Kramer
Aanvang: 10.30 uur
Voorganger: J. Mondria
                   

Vergaderingen/bijeenkomsten

19 mei
HOEKSTEEN
19.00 Comm.Oost-Europa,
zaal 4

21 mei
Hoeksteen
13.30 Start fietstocht

23 mei
HOEKSTEEN
09.30 Koersbal, zaal 1

24 mei
HOC
19-20 Verjaardagfonds 
 Datum  Aanvang  Plaats  Voorganger  Bijzonderheden
14 mei 10.00 GK Ds.H. Nagelhout  
  10.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink koffiedrinken
  19.00 Voorde Ds. H. Nagelhout  
         
21 mei 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK Ds. J. Lambers-Niers  
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
  19.00 Gez. GK Ds. H. Nagelhout Hoeksteendienst
         
25 mei 10.00 Gez.GK Ds. H. Nagelhout Hemelvaart
         
28 mei 10.00 Gez.GK Ds. H. Kauffmann Flame en clubs / koffiedrinken
  10.30 AKS Dhr. J. Mondria  
         
PINKSTEREN    
4 juni 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink  

Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez. GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting